CEIP Torrescasana

Educació escola reforma/ampliació
gallery item

CEIP Torrescasana

Ampliació a CEIP 1 línia (6aules+gimnàs)

  • Lliurament del projecte:
  • Final d'obra:
  • Client: Departament d'Educació/GISA
  • Metratge: 1.854
  • Direcció: Camí de Cal Muntades s/n
  • Ciutat: Vilanova d'Espoia
  • Pec (€x1.000): 3.197

Descripció

Donat el desnivell del nou solar i l’ajustada superfície del mateix per a encabir el programa exigit, la nova pista esportiva i el nou gimnàs es decideix concentrar gran part del programa de l’escola en un volum de dues plantes en el que la planta alta es connecta amb un vestíbul amb l’edifici existent i la planta inferior defineix el nivell de la nova pista esportiva i el gimnàs, que es projecta com a un volum independent.Aquest volum s’alinea amb el límit del solar de l’escola existent i resol la diferència entre les dues plataformes, la de l’escola actual a +396.59 i la de la nova pista esportiva a +394.04. Exteriorment es construeix un sistema de rampes i escala que comunica les dues cotes i desembarca entre la peça de dues plantes i el gimnàs que es col·loca conformant la cantonada nord-est del nou solar. Un porxo permet el trànsit a cobert des de la zona d’aules fins al gimnàs. La pista ocupa la cantonada nord-oest del nou solar, deixant una reserva per a la fosa sèptica de la nova escola.Des del nivell inferior s’organitzen accessos independents a la zona de cuina i instal·lacions i la pista esportiva.La diferència de cota entre la planta superior de l’edifici de dues plantes i l’escola existent es resol dins del vestíbul de connexió amb una escala i un ascensor amb doble desembarcament.Es perllonga l’ala sud de l’edifici existent per a albergar un aula d’infantil.Es manté l’accés actual a l’escola, arribant al nou edifici a través de l’antic.