Escola bressol Garabatos

Educació escola bressol obra nova
gallery item

Escola bressol Garabatos

Nova construcció 4 aules

Descripció

Solar urbà de forma rectangular a l'Hospitalet de Llobregat, del·limitat per mitgeres en tres dels seus costats i amb el carrer de Joan Maragall en el límit sud. La parcel·la té 545 m2 i és plana. L'edifici es porta al límit amb el carrer Joan Maragall, alliberant el màxim d'espai possible per a pati, separant-se de la mitjera est el suficient per a practicar un accés directe al pati des del carrer. L'entrada a l'edifici es marca mitjantçant un volum diferenciat de major alçada que la resta de l'edifici, i que serveix per a albergar les màquines exteriors del sistema de climatització.