Escola El Cim

Educació escola reforma/ampliació
gallery item

Escola El Cim

Ampliació 5 aules

  • Lliurament del projecte:
  • Final d'obra:
  • Client: Departament d'Educació/GISA
  • Metratge: 511m2
  • Direcció: C/Josep Puigoriol, 86-98
  • Ciutat: Teià (El Maresme)
  • Pec (€x1.000): 888

Descripció

L’actuació consisteix en l’ampliació de l’escola El Cim amb un aulari per a infantil.  L’aulari es col·loca a la zona nord del solar, en contacte amb la part de l’escola destinada a infantil. El volum, de planta baixa, se situa el màxim possible al nord, tenint en compte el talús que limita amb el carrer.