Escola Els Pinetons

Educació escola obra nova
gallery item

Escola Els Pinetons

Nova construcció 3 línies infantil i primària

  • Lliurament del projecte:
  • Final d'obra:
  • Client: Departament d’Educació/GISA
  • Metratge: 4.820 m2
  • Direcció: Av. Catalunya, 16
  • Ciutat: Ripollet (Vallès Occidental)
  • Pec (€x1.000): 6.483

Descripció

El projecte es desenvolupa en dues fases. Primer es construeix la zona d’infantil i després la primària, amb el gimnàs i la pista. L’edifici d’infantil busca l’orientació adequada per a les aules (sud), amb una distribució de tres braços diferenciats per colors. La segona fase es concibeix com a un volum de pb+3 al que se li afegeixen dues peces als extrems que contenen el menjador i el gimnàs, amb el seus respectius serveis. Les dues volumetries queden relacionades a partir de dues grans pèrgoles a diferents alçades, que permeten la connexió sota cobert dels dos edificis.