Escola Jaume Balmes

Educació escola obra nova
gallery item

Escola Jaume Balmes

Descripció

L’esquema d’implantació està basat en un únic volum que simplifica la seva construcció i que amb la seva compacitat redueix al màxim el desenvolupament de façana minimitzant les pèrdues energètiques. Com a sistema constructiu es fa servir la construcció prefabricada de mòduls tridimensionals reutilitzats sobre fonaments realitzats in situ. Les façanes de l’edificació de plafó de formigó reforçat amb fibra de vidre (GRC) amb fusteries incorporades viatgen col·locades des de fàbrica. Com a protecció solar, davant de la zona de finestres, s’executarà un revestiment de planxa miniona microperforada, elements que milloren la envolvent de l’edifici generant estalvi energètic i que doten a l’edifici d’una imatge unitària i contemporània. A la zona d’accés es construeix un porxo que connecta amb l’edifici existent, marca l’entrada principal del centre i dota d’escala a l’edifici.