Escola l'Espígol

Educació escola obra nova
gallery item

Escola l'Espígol

Descripció

L’esquema d’implantació està basat en dos pavellons units per un mòdul de connexió, adaptant-se el màxim possible al terreny i facilitant el seu futur creixement. Com a sistema constructiu es fa servir la construcció prefabricada de mòduls tridimensionals reutilitzats sobre fonaments realitzats in situ. Les façanes de l’edificació de plafó sandvitx amb fusteries incorporades viatgen col·locades des de fàbrica. Com a revestiment de façana s’utilitzarà una façana ventilada formada per taulers amb partícules de fusta i ciment acabat pintat, i com a protecció solar, davant de la zona de finestres, s’executarà un revestiment de planxa miniona microperforada, elements que milloren la envolvent de l’edifici generant estalvi energètic i que doten a l’edifici d’una imatge unitària i contemporània. A la zona d’accés es construeix un porxo que marca l’entrada principal del centre i dota d’escala a l’edifici.