Institut Joaquim Bau

Educació institut reforma/ampliació
gallery item

Institut Joaquim Bau

Ampliació 5 aules

  • Lliurament del projecte:
  • Final d'obra:
  • Client: Departament d'Educació/GISA
  • Metratge: 750m2
  • Direcció: Av. de l'Estadi, s/n
  • Ciutat: Tortosa (Baix Ebre)
  • Pec (€x1.000): 953

Descripció

El projecte ve motivat per la necessitat de realitzar una ampliació de l’institut. Es resol l’encàrrec dintre del solar i en un termini de temps molt curt, a causa de les necessitats urgent d’escolarització. La implantació del nou edifici se situa en un dels extrems de la “L” que forma el solar, per tal d’invaïr el mínim l’espai que resta del solar, mantenint així l’edifici existent, el pati i les pistes.